آموزش زبان فرانسه و خط لاتین - گزین

آموزش و پژوهش / دارالقران و دارالترجمه

فرزانه گزین

09179315006

09364721706

شیرازبلوار بعثت

http://www.

تدریس کاربردی زبان فرانسه، آمادگی آزمون TEF، DEIF، DALF، ترجمه متون فرانسه، آموزش تضمینی خوشنویسی لاتین در 10 جلسه


کلمات کلیدی : #

موقعیت بر روی نقشه


گزارش آگهی

شناسه آگهی(آگهی و مشاغل) : 3859